Terug naar bronnenoverzicht

Racelandkart & BMI Leisure: een dynamische samen­werking voor geweldige klant­er­va­ringen

Door Jonas Embrechts08 mei 2024

Vlakbij het pitto­reske drielan­denpunt van Nederland, Duitsland en België ligt Racelandkart, een bruisend vrije­tijds­centrum. In de herfst van 2023 voelde de locatie een frisse wind met Alex Chen als gloed­nieuwe eigenaar. Met activi­teiten zoals pitbiken, karten, lasergame en botsau­to­voetbal trekken ze zowel lokale bezoekers als inter­na­ti­onale gasten aan die op zoek zijn naar avontuur en plezier.

Een sterke samen­werking

Een belang­rijke factor in het succes van Racelandkart is de voort­du­rende samen­werking met BMI Leisure, een samen­werking die in 2009 begon onder leiding van voormalig eigenaar Tom Stokmans. Alex is enthou­siast over de onder­steuning die wij hen bieden: De software van BMI Leisure is uitzon­derlijk toegan­kelijk en gebruiks­vrien­delijk. Het stijl­volle ontwerp en de regel­matige updates maken het een betrouwbare keuze voor ons centrum.” Dankzij een snelle intro­duc­tie­training in de software kwam Alex als nieuwe eigenaar van het centrum snel in een stroom­ver­snelling met vlekkeloze prestaties.

Techno­logie ter onder­steuning van groei

BMI Leisure levert essen­tiële diensten zoals Point of Sale systemen, leden­beheer en boekings­beheer, die speciaal zijn ontworpen om de complexiteit van de dagelijkse werkzaam­heden te vereen­vou­digen en de klant­te­vre­denheid te verbe­teren. Alex benadrukt de klanten­service: De onder­steuning van BMI Leisure is fantas­tisch. Hun bereidheid om altijd te helpen waar nodig onder­steunt ons enorm bij de dagelijkse werkzaam­heden.“

Dankzij de techno­lo­gische onder­steuning van BMI Leisure kan Racelandkart effici­ënter werken, beter inspelen op de behoeften van de klant en hun aanbod voort­durend innoveren. Deze techno­lo­gische onder­steuning is cruciaal in een sector waar de verwach­tingen van de klant hoog zijn en de concur­rentie hevig.

Meerdere activi­teiten op één race track

Racelandkart houdt het interessant met verschil­lende activi­teiten op hetzelfde circuit. Van pitbi­ke­wed­strijden naar kartraces en weer terug naar pitbiken, het klinkt misschien ingewikkeld. Maar de software geeft de locatie veel flexi­bi­liteit. Dus meerdere gebruiks­si­tu­aties voor één bron? Geen enkel probleem! Op deze manier kunnen ze iedereen tevreden stellen zonder beper­kingen.

Eén rekening voor het hele bezoek

Bij Racelandkart is alles met elkaar verbonden door de software van BMI Leisure. Dit betekent dat klanten kunnen genieten van verschil­lende activi­teiten, eten of drinken zonder zich zorgen te maken over apart betalen. Alle uitgaven kunnen op één rekening worden bijge­houden en worden afgerekend net voordat ze het activi­tei­ten­centrum verlaten.

Toekomst­ge­richte groei en innovatie

De samen­werking tussen Racelandkart en BMI Leisure laat zien hoe gerichte techno­lo­gische onder­steuning kan leiden tot aanzien­lijke verbe­te­ringen in de klanten­service en de bedrijfs­voering. Deze samen­werking zorgt niet alleen voor een soepele ervaring voor de bezoekers van Racelandkart, maar bevestigt ook de positie van het bedrijf als promi­nente speler in de vrije­tijds­in­du­strie. Alex kijkt uit naar verdere groei en de voort­du­rende innovaties die BMI Leisure te bieden heeft, terwijl hij Racelandkart verder blijft ontwik­kelen.

Ontdek Racelandkart!

Wil je de spanning van Racelandkart zelf ervaren? Neem dan een bezoekje of neem een kijkje op hun sociale media of website.

Ook interesse in onze software? Boek een gratis BMI Leisure demo en maak je dromen waar.

Laten we samen uw entertainmentfaciliteit groeien!

Vraag een demo aan