Over ons

We helpen bedrijven om anderen blij te maken

BMI Leisure is een gevestigd SaaS-bedrijf dat actief is in de vrije­tijds­sector. We helpen enter­tain­ment­centra wereldwijd om hun volledige opera­ti­onele flow over alle locaties heen te optima­li­seren. En dat is niet alles. Onze all-in-one oplossing verbetert ook de klanten­er­varing, automa­ti­seert marke­ting­in­span­ningen en biedt je de nodige inzichten om het bedrijf te beheren.

We surfen al meer dan 20 jaar mee op de golven van deze sector. En in al die tijd hebben we onze expertise uitge­breid en verbeterd. Dan stel je je allicht de vraag: Hoe hebben ze dat gedaan?” Dankzij een groeiend team van 35 experts met meer dan 15 natio­na­li­teiten. En uiteraard dankzij de meer dan 300 enter­tain­ment­centra uit 70 landen die in ons geloven en ons blijven vertrouwen als de beste partner voor hun succes.

Al actief gedurende …Meer dan 20 jaar
Uitge­groeid van een team van 2 tot …Een team van meer dan 35 experts uit meer dan 15 landen
Van 1 lokale klant naarMeer dan 300 klanten in meer dan 70 landen
Geëvo­lueerd van karting­spe­ci­alist naarLeverancier voor family enter­tainment
Van klanten met één locatie naar …Klanten met meer dan 40 vesti­gingen
Van de lokale aanwe­zigheid in GEEL, BE naarMondiale aanwe­zigheid in Europa en de Verenigde Staten
Omgevormd van een product­be­drijf naarEen leverancier van software as service-oplos­singen
Jaar-op-jaar groei28 %
Van parti­cu­liere onder­neming naar …Een onder­neming onder­steund door privé­ver­mogen + werkne­mers­aan­delen

Een stukje geschie­denis

Jaren geleden zijn we gestart met innova­tieve software voor het beheer van karting­centra, toen nog onder de naam SMS-Timing. We zagen een gat in de markt: we losten problemen op voor karting­centra en ons bedrijf begon te groeien. Maar wij waren niet de enigen die groeiden: ook de sector evolu­eerde en onze klanten begonnen hun aanbod uit te breiden met andere activi­teiten. We reali­seerden ons al snel dat we ook aan deze nieuwe behoeften konden voldoen en breidden ons aanbod uit naar andere segmenten van de vrije­tijds- en enter­tain­ment­sector.

Op dat moment werd BMI Leisure geboren. We werken nog steeds volgens hetzelfde DNA en met dezelfde motivatie om bedrijven te helpen bij hun uitbouw. Daarom werken we verder aan de ontwik­keling van betrouwbare en eenvoudige bedrijfs­op­los­singen voor enter­tain­ment­centra wereldwijd.

Wat onze medewerkers zeggen

João Casanova, Chief Technology Officer

"We zijn ambitieus en klaar voor de toekomst, met een geweldig team dat in poleposition staat."

Miguel Suarez, Sales Executive

“Ik help onze klanten om hun bedrijf over de hele wereld te laten groeien en ik vind het geweldig dat ik de mogelijkheid heb om zoveel te reizen."