Terug naar bronnenoverzicht

Case­stu­dy Xtre­me Acti­on Park

Door Ibrahim Yousef16 sep. 2022

In een diep­gaand inter­view met Direc­tor of Ope­ra­ti­ons & Tech­no­lo­gy Seth Behar, ont­dek je hoe Xtre­me Acti­on Park een van de meest voor­aan­staan­de enter­tain­ment cen­ters van de VS is gewor­den met behulp van onze soft­wa­re. Je leert onder meer hoe:

  • Je mede­wer­kers effi­ci­ën­ter in te zet­ten en mar­ges te ver­gro­ten
  • Inno­va­tie tast­baar te maken door­heen de gehe­le orga­ni­sa­tie
  • Het leven van je gas­ten een­vou­di­ger te maken door gea­van­ceer­de digi­ta­le erva­rin­gen

Case­stu­dy Extre­me Acti­on Park down­lo­a­den

Laten we samen uw entertainmentfaciliteit groeien!

Vraag een demo aan