Terug naar bronnenoverzicht

Case­stu­dy Team­Sport UK

Door Ibrahim Yousef15 sep. 2022

Ont­dek hoe Team­Sport UK over­stap­te van ver­ou­der­de sys­te­men naar een alles-in-één-oplos­sing en zo haar gehe­le orga­ni­sa­tie trans­for­meer­de. Tij­dens een diep­gaand inter­view met Sales Direc­tor Mark Bray­ford leert u hoe:

  • Mobi­le in te zet­ten om aan klant­ver­wach­tin­gen te vol­doen en extra inkom­sten te gene­ren
  • Meer­de­re loca­ties te aan te stu­ren met behoud van een soli­de over­zicht
  • De ope­ra­ti­o­ne­le pres­ta­ties van uw per­so­neel te ver­gro­ten met behulp van onze soft­wa­re

Case­stu­dy Team­Sport UK down­lo­a­den

Laten we samen uw entertainmentfaciliteit groeien!

Vraag een demo aan